הצהרות תושבות למס הכנסה הישראלי ושיטתו של יעקב רואה החשבון העיראקי

שנים שנים אחורה, את ההתמחות בראיית חשבון התחלתי אצל רואה חשבון יעקב אחד…עיראקי חביב. הייתה לו שיטה ליעקב להגיב למכתבים שלקוחותיו היו מקבלים מהרשויות.

הוא היה עונה, תשובותיו היו מוקפדות ובזמן –אבל הוא דואג להתיש את מפקח המס. תשובותיו היו מוגשות לעיתים בעיפרון בכתב יד, מלווים באין סוף סרטי קופה רושמת, עותקי חשבוניות בנייר כימי דהוי ומה לא.

אי אפשר היה להאשים אותו שלא ענה למכתב.

אי אפשר היה להאשים אותו שענה באיחור.

אבל גם אי אפשר היה לתקצר למחשבי מס הכנסה ביעילות ובמהירות.

בדרכים המסתוריות שלו ובהומור מסוים גרם למי שבדק את התשובה להשקיע המון המון זמן. יעקב יצא ידי חובתו, אבל גרם לצד השני להזיע. הצד השני ידע שבזמן שבודקים את התשובות שמגיעות מיעקב, אפשר לבדוק עשרה תיקים אחרים.

סוג של חוכמת חיים שלא מלמדים בבתי הספר לראיית חשבון…

 

רילוקיישן לאמריקה ומס הכנסה בישראל

עברת לניו גרזי אתה והמשפחה.

פקודת מס ההכנסה וחוק הביטוח הלאומי מטילים מס הכנסה ודמי ביטוח אם אתה ממשיך להיחשב תושב ישראל.

בתחולה משנת המס 2016 נפל דבר:

  1. אם אתה -יותר מחצי שנה -חי בישראל

או

  1. אם עברת לארה"ב כך שב-2016 יש לך 30 ימי שהייה בישראל (ומן הסתם חיית בארץ ב-2015 וב-2014)

יש בפקודת מס הכנסה פטנט חדש:

אם בא לך להמשיך ולטעון שאינך תושב ישראל אלא תושב זר (ואז מן הסתם אינך חייב במס ישראלי על הכנסות חוץ)

בוא תגיש דו"ח  -תענוג

יפה מאוד –עברתי לארה"ב, מרכז החיים שלי בארה"ב, ההכנסות שלי בארה"ב –ועכשיו החוק בישראל מכריח אותי להגיש דוח.

אני כבר יודע מה הולך לקרות –צעדתי שם לפני…

הגשה של דוח מס בפורמט הישראלי המוכר, הלא הוא טופס 1301, תתוקצר למחשבי מס הכנסה תחת סוג תיק (92 או 93 או 94)

קודים כאלה…משמעותם שיצפו ממני לדוח גם בשנה הבאה.

ומספר שבועות לאחר שיתקצרו את הדוח שלי למס הכנסה –באופן כמעט אוטומטי תגיע הדרישה מהמוסד לביטוח לאומי.

זה לא סוף העולם גם אם הם "ישוחחו" איתי מידי שנה, אלא שזה עצבים וכסף (לשכור שירותי מומחה ולבסס מרכז חיים זר)

 

אני נזכר בימים הטובים של יעקב העיראקי

אני רוצה לרקוד על שתי חתונות

אני רוצה להיות גם צייתן וגם פחות נראה –לפחות נכון לעכשיו

אני רוצה לציית לדרישות כל חוק –אבל גם להיות מטרה משעממת

אני רוצה להכיר את שיטות האיתור והשליפה –ולנסות להיות קצת שונה

 

"כי בתחבולות תעשה לך מלחמה" – לימד אותי יעקב

 

זאת הלשון של סעיף 131 (5ה) לפקודת מס הכנסה –תיקון 223:

(5ה) יחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפסקה (א)(2) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", שבסעיף 1, והחזקה נסתרת לטענת היחיד כאמור בפסקה (א)(3) לאותה הגדרה – דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם יש כאלה, ואולם אין בהוראות פסקת משנה זו כדי לגרוע מחובת הדיווח החלה על יחיד לפי סעיף קטן (א)(4), אם היתה לו הכנסה חייבת בשנת המס; הוראות פסקה זו לא יחולו על אלה:

(א)   בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור;

(ב)   יחיד שמתקיים לגביו האמור בסיפה של פסקה (א)(4) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", שבסעיף 1;

(ג)    עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א;

 

מאחר ולשון הסעיף פרטנית במה יש להגיש למס הכנסה הישראלי –זה מה שאעשה=> לא ביקשו "דוח מס" בטופס 1301 (שיתוקצר ביעילות למחשבים ויוצמד לו קוד), ביקשו "דוח המפרט…"

זה הדבר הכי טוב עבור משפטן נבון שעינו בראשו –להימנע מהגשת טופס רשמי אלא נייר עם מלל חופשי.

וכך אעשה.

אני מכין מסמך וורד עמוס לעייפה הכולל מבול של נתונים עובדתיים:

מתי הגעתי, איפה גר, איפה עובד, איפה הגן של הילדים, מאיזה בית מרקחת אני רוכש ויאגרה

שהרי אני רוצה לבסס את זה:

"תושב ישראל" או "תושב" –

(א)   לגבי יחיד – מי שמרכז חייו בישראל; ולענין זה יחולו הוראות אלה:

(1)    לשם קביעת מקום מרכז חייו של יחיד, יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, ובהם בין השאר:

(א)    מקום ביתו הקבוע;

(ב)    מקום המגורים שלו ושל בני משפחתו;

(ג)     מקום עיסוקו הרגיל או הקבוע או מקום העסקתו הקבוע;

(ד)    מקום האינטרסים הכלכליים הפעילים והמהותיים שלו;

(ה)    מקום פעילותו בארגונים, באיגודים או במוסדות שונים;

 

אני גם מצרף, לפי מיטב המוסרת של יעקב, מבול של מסמכים:

החל מחוזה שכירות, עובר בעותק חוזה עבודה ועובד במנוי לספרייה העירונית של FAIR LAWN NJ

מי שרוצה לצחוק עליי ועל יעקב העיראקי –מוזמן

אצטט מפסק הדין

ע"א 422/78 סלמון נ' תאגיד לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, פ"ד לג(2) 701, 703-702

איך אמר אז השופט חיים כהן

"חזקה על המחוקק שאין הוא משחית מילותיו לריק"

טיפ של 712 מילים נכתבו היום, והם בשווי של אלפי שקלים.

 

עד כאן להיום,

 

אשר טוריאל הינו רואה חשבון ומשפטן שעוסק במיסוי, משפט וחשבונאות בזירה הישראלית האמריקאית והבינלאומית, הכתוב הינו להשכלה כללית בלבד. אין לקבל החלטה ללא בחינה פרטנית של העובדות. הכתוב אינו מקים יחסי לקוח-רו"ח/עו"ד.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
דילוג לתוכן