המיסוי בשנת ההגעה לראשונה בארהב –מיסוי אמריקאי: מה צריך לדעת

המיסוי בשנת ההגעה לראשונה בארהב –מיסוי אמריקאי: מה צריך לדעת
אם אתם משפחה ברילוקיישן ושנת 2018 תהיה השנה הראשונה להגעתם לארה"ב -שווה לקרוא

מה צריך לדעת?

צריך לדעת שיש דיל:
1. או שתדווח לאמריקאים רק על ההכנסות האמריקאיות מיום ההגעה לארהב אבל לא תיקח הקלת מס אמריקאית משמעותית
2. או שתדווח לאמריקאים על הכנסות מינואר ועד דצמבר (גם לפני ההגעה לארהב) אבל תיקח הקלת מס משמעותית (וגם תנקוט במספר צעדים להפחית את המס שהם ירצו על הכנסות ישראל לפני ההגעה)

 

הרחבה:
1. תשמע, האמריקאים נותנים לתושב לצורכי מס הקלת מס (הפחתה מההכנסה החייבת במס) בגובה של 12000 דולר ליחיד ו-24000 דולר לזוג נשוי (פי 2 ממה שניתן ב-2017). אבל זה ניתן לתושב לצורכי מס שהוא תושב שנה מלאה.
2. הרבה משפחות שאני מלווה מגיעות הקיץ לארה"ב (לא מדבר על אזרח ארהב/מחזיק בגרין קארד). משפחות אלו, ככל שישהו בארה"ב ב2018 יותר מ-183 יום, ייחשבו בעצם כdual status לצורכי המיסוי האמריקאי וזה סטטוס ככלל דרעק => אתה אומנם לא כולל בדיווח את הכנסות ישראל לפני ההגעה אבל גם לא מקבל את ה 12000/24000 דולר הקלה.
3. משפחות שיגיעו וישהו פחות מ183 ימים בארהב –ייחשבו כ NON US RESIDENT וגם לא יקבלו את ההקלה –אך יוכלו לבקש להיחשב כתושבים לצורכי מס (בהתקיים תנאים) ואז מייד יהפכו ל DUAL STATUS ואז כמו סעיף 2

 

אז מה עושים? מה הדיל?
1. אפשר לבקש להיחשב כתושב לצורכי מס ארהב למשך כל השנה.
2. ואז אנחנו יכולים לקבל את הקלת המס של 12000/24000 דולר אבל צריך לכלול את כל הכנסות ישראל לפני ההגעה. זה נורא?
3. לא בהכרח: כי יש 2 טכניקות (אלטרנטיביות) שאפשר להפעילו שמטרתן להפחית את המס האמריקאי על הכנסות אלו –אותם הכנסות ישראל לפני ההגעה- בכל אחד מהמקרים חייבים לעשות סימולציה כדי לראות מתי הקלת המס אמריקאית היא מקסימילית ומתי נזק מהכנסת הכנסות ישראל נמוכות
a. זיכוי מס בשל המס הישראלי ששולם על הכנסות אלו (Foreign tax credit) –עשוי להיות יעיל אם מרכיב ההכנסות מישראל גבוה ומרכיב ההכנסות מארהב נמוך
b. בקשה לפטור על הכנסות אקטיביות (הכנסות מעבודה או עסק-לא הכנסות אחרות!!) (foreign earned income exclusion) –עשוי להיות יעיל ככל שמגיעים לארהב בשלהי אותה שנה-

 

ומה נגיד לישראל?
1. בהנחה שאתה מחזיק בעמדה שאינך תושב ישראל -אפשר להגיש דוח מס שבו כוללים בדוח מס הישראלי רק את הכנסות אלו שנצמחו בישראל +טופס 1348 (אם חזקת הימים מתקיימת) +גילוי נאות
2. במידה ואתה מחזיק עמדה שאתה תושב ישראל –אז צפוי כפל מס ותהיה חייב להחליט כי לא ישתלם לכל אחד מהרשויות לטעון לתושבות מלאה על פני 12 חודש.

קישור לתרשים משפטי:
Road map relocation to the US

אשר טוריאל הינו רואה חשבון, משפטן ויועץ מס שעוסק במיסוי, משפט וחשבונאות בזירה הישראלית האמריקאית והבינלאומית,
הכתוב הינו להשכלה כללית בלבד. אין לקבל החלטה ללא בחינה פרטנית של העובדות. הכתוב אינו מקים יחסי לקוח-רו"ח/עו"ד.

דילוג לתוכן